Втулка Viking HB-445,445R,585 опора ред. при уст. подшип.