Матрица NG6 .325', 3/8' Topic-упразднено без замены (от st.)